PHẢN HỒI

Nhận định của các chuyên gia đầu ngành
cũng như một số phản hồi của cộng đồng trong lĩnh vực sức khỏe di truyền
 • Quang
  Quang
  ĐH KHTN

  Trong chiến lược phát triển của mình, các viện y sinh học ở Việt Nam rất cần quan tâm làm chủ các công nghệ mới như cloning trị liệu, cloning sinh sản, tái lập trình (reprogramming), bioprinting, gene therapy, cellular imaging, kỹ nghệ mô (tissue engineering)... Sự phát triển các công nghệ hiện đại này sẽ làm chỗ dựa cho những nghiên cứu ứng dụng.

 • Theodore Friedmann
  Theodore Friedmann, MD, Director
  University of California–San Diego Program in Gene Therapy

  “The concept of fixing a broken gene is now entrenched in medicine,” says Theodore Friedmann, MD, director of the University of California–San Diego Program in Gene Therapy. “[It’s] a real field, with many ups and downs behind it and surely more ahead. Its technology is evolving, slowly but certainly positively.”

 • Craig Venter
  J. Craig Venter
  Human Longevity, Inc.

  When I sequenced the first complete human genome—my own—in 2007, I learned I carried one of the genes associated with an increased risk for Alzheimer’s disease. Like many, I began to worry that the memory changes associated with normal aging were a sign that I was seeing the early stages of the disease. Due to these concerns, I had brain MRI scans and PET MRI to look for amyloid in my brain. It was a great relief to learn that my MRI showed no sign of Alzheimer’s disease and the PET MRI was completely negative. (more…)

TIN TỨC

Cập nhật các nghiên cứu lâm sàng và cơ bản, phổ biến kiến thức, ứng dụng
và chuyển giao tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực sức khỏe di truyền

HỢP TÁC & ĐỐI TÁC

 • logo_medgenome
 • DNA Labs
 • DH YD TPHCM
 • Hoi bac si gia dinh TPHCM
 • Logo-benh-vien-van-hanh
 • logo GW
 • logo HB
 • Logo-benh-vien-van-hanh