20/12/2018
2018-12-20

Hội thảo khoa học: Ứng dụng lâm sàng giải trình tự exome – Clinical Exome Sequencing (CES)

Trong xu thế xây dựng nền y học chính xác, ứng dụng Genomics nói chung và giải trình tự gen nói riêng đang đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, chẩn đoán và đáp ứng điều trị các bệnh di truyền, bệnh ung thư,… Hòa chung dòng chảy của […]