Chương trình Hội chứng Down

21/02/2017
Bác sĩ Jérôme Lejeune (1926 – 1994)

Chương trình Down Syndrome

Chương trình Down’s Syndrome   Hội chứng Down Hội chứng Down là gì? Hội chứng Down là một hội chứng rối loạn nhiễm sắc thể (NST) xảy ra trong giai đoạn thai kỳ. Rối loạn này ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và người mang hội chứng có […]