CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI VIỆN DI TRUYỀNViện Di truyền y học là tổ chức khoa học và công nghệ, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về mục tiêu, nội dung hoạt động, phát triển nguồn nhân lực, tài chính. Viện hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động khoa học công nghệ, số 326/ĐK-KHCN của Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM. Viện trưởng: GS.TS Trương Đình Kiệt, nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM, Chủ tịch Hội Tế bào gốc TPHCM
1

Nghiên cứu

Khách hàng

5

Đối tác

10

Kinh nghiệm

 • Tầm nhìn

  Tầm nhìn 2018: Hình thành Viện như một trung tâm khoa học công nghệ được trang bị hiện đại, với mô hình tổ chức tiên tiến, đủ năng lực tiến hành các nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực genomics y khoa và tế bào gốc.
  Tầm nhìn 2025: Phát triển Viện DTYH như một trung tâm xuất sắc của Việt Nam, ngang tầm khu vực và thế giới trong lĩnh vực y học genomics và y học tái tạo; Là thành viên của trường đại học Khoa học Sức khỏe – Y sinh (sẽ hình thành vào năm 2020).
 • Sứ mạng

  Viện Di truyền Y học theo đuổi sứ mạng phục vụ cộng đồng thông qua các hoạt động khoa học, đào tạo, dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực di truyền học, genomics y khoa.
 • Giá trị cốt lõi

  Tự do sáng tạo và trách nhiệm cá nhân
  Hợp tác cùng phát triển
  Chất lượng tạo nên thương hiệu
 • Hoạt động

  Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
  Đào tạo, chuyển giao và nhận chuyển giao công nghệ
  Xét nghiệm di truyền
  Tư vấn di truyền
  Thông tin khoa học
 • Nhân lực

  GS.TS Trương Đình Kiệt
  TS.BS Nguyễn Thị Quỳnh Thơ
  TS. Giang Hoa
  TS. Nguyễn Hoài Nghĩa
  BS. Nguyễn Đỗ Nguyên
  TS. Đỗ Thị Ngọc Hân
  TS.DS Nguyễn Đức Thái
  PGS.TS Đỗ Thị Thanh Thủy
  ThS.BS Trang Thị Ánh Tuyết
  CN Trương Định
  ThS. Nguyễn Thị Tuyết Lan
  CN Trần Xuân Hương Thảo
  CN Nguyễn Thành Luân